Konferencia pri príležitosti 40 rokov vzniku CPPPaP

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami prišli zdieľať našu radosť zo 40. výročia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Najprv bola len myšlienka, potom nápad a postupná snaha o realizáciu tohto sna – usporiadať odbornú Konferenciu pri príležitosti 40. výročia nášho centra.
Pod komplikovaným názvom nášho Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP), sa skrýva každodenná práca psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov. Pracujeme s klientmi od celkom útleho detského veku až do ukončenia ich vzdelávania na stredných školách, jednak v priestoroch nášho zariadenia, ale i v školských priestoroch.
Deň 29.9.2016, bol ale celkom iný ako všedný pracovný deň. Viedli k nemu dlhodobé organizačné prípravy, oslovovanie sponzorov, pripravovanie programu, v ktorom by sa podarilo čo najefektívnejšie prepojiť odborné slovo s príjemným kultúrnym programom. Dlhoočakávaný deň „D“ nastal a celý tím nášho CPPPaP s úsmevom vítal prichádzajúcich hostí, kolegov z radov školstva a školských zariadení, mestských zastupiteľstiev a odboru školstva. Bolo nám cťou privítať pani Ing. Lenku Balkovičovú, primátorku mesta Zvolen, pána Ing. Radoslava Vazana, primátora mesta Krupina, pána Ing. Karola Konárika ml., prednostu Okresného úradu Banská Bystrica ako aj Mgr. Ingrid Haringovú za odbor školstva OÚ Banská Bystrica.
Slávnostný deň sa niesol v atmosfére príspevkov od odborníkov, s ktorými naše CPPPaP spolupracuje a sú nesmierne dôležitou súčasťou našej práce. A že boli naozaj hodnotné, o tom svedčilo ticho v sále, mnoho vytiahnutých poznámkových blokov či snaha o odfotenie si prezentácií. O svoje bohaté odborné skúsenosti sa s nami podelili pani MUDr. Dagmar Guttenová-pedopsychiatrička, pani Mgr. Ivana Švecová – klinická logopédka, pani Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová- psychologička CPPPaP Zvolen, pán Jozef Michalík- inšpektor Mestskej polície Zvolen a pán MUDr. Ján Necpál – neurológ. Ich odborné príspevky popretkával kultúrny program žiakov zo základných a stredných škôl, či folkloristi z FS Očovan, čo bolo príjemným osviežením, pri ktorom sa rozhýbali mnohí v sále, viacerí si s účinkujúcimi dokonca i zaspievali. Celým programom nás excelentným výkonom sprevádzal charizmatický pán Mgr. Matúš Dávid, skúsený redaktor a novinár z RTVS.
Pre nás všetkých boli a zostávajú nezabudnuteľné gratulácie a reakcie účastníkov našej slávnostnej Konferencie, celá slávnostná atmosféra a odborné slová prezentujúcich odborníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a verím, že naďalej budeme vzájomne spolupracovať v snahe pomôcť a skvalitniť život deťom a rodinám, ktorí do nášho Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, dennodenne prichádzajú.

Tím CPPPaP Zvolen

 

Ďakujeme tým, bez ktorých by sa táto akcia nemohla zorganizovať:

mesto Zvolen

mesto Krupina

U Spasiteľa – RnDr. Marta Farkašová

SlovAlpress, Hronská Dúbrava- Jozef Červienka

F&F medicine - MUDr. Ján Filkor

Martin Sedliak, Detva

Salón Suzan- Zuzana Mališová

Parkovací dom Zvolen- Ing. Lukáš Richtarek MPH, MHA

Exprescopy a.s. – Rubaninský

Finest studios- Michal Greguš

GPM voz s.r.o.  – Ing. Marián Prešinský

Peoples MEG s.r.o.

therapybookshop.eu

p. Mariana Klimová

p. Elena Jurkovičová

DRU a.s.

Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica

 

Viac fotiek nájdete v našej fotogalérii !!!