Archív článkov

Drogy to teda nie!

05.02.2018 09:54

Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin

08.11.2017 07:25
Rodičia pozor! Máte dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou? Práve pre vaše dieťa je určený tréning fonematického uvedomovania Eľkonin. Hravou formou môžete rozvíjať schopnosti dôležité pre úspešný nácvik čítania. Trénovať budeme aj grafomotoriku, sociálne a iné školské zručnosti. 

Konferencia "SPOLU O PREVENCII"

03.11.2017 08:04
Konferencia „Spolu o prevencii“ 21.11.-22.11. 2017   Človek sa ženie vpred – bez zmyslu, bez cieľa, a len čo sa skončí deň, prirýchlo umiera. Skôr než by uvidel ovocie šťastia, zaseje v živote poľného chrastia, zlému sa priúča, na dobré zabúda, a než sa spamätá, zo síl mu...

Burza STREDOŠKOLÁK

03.11.2017 07:15
burza SŠ 2017.pdf (213351)

Klub "do pohody" pre deti s problémami v správaní, komunikácií a interpersonálnych vzťahoch

30.10.2017 12:39
Klub do pohody.doc (56832)

Odborná konferencia SPOLU O PREVENCII- 21.- 22.november 2017

19.10.2017 22:24

Porada špeciálnych pedagógov

10.10.2017 09:04
Porada školských špeciálnych pedagógov sa uskutočnila dňa 05.10. 2017 v budove CPPPaP Dukelských hrdinov 44.  Poradu viedla Mgr. Sládeková Elena , ktorá podala informácie k vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP platným od 1.9. 2017. S ďalším príspevkom vystúpila Mgr. Kružicová...

Deň PREVENCIE 2017

07.06.2017 07:18
Deň prevencie 2017 – 3. ročník Dni mesta Zvolen tohto roku odštartovali 26.5.2017 Dňom prevencie, na ktorom sa členovia komisie pre prevenciu pri Mestskom úrade mohli predstaviť verejnosti. Komisia prevencie pracuje pri MsÚ od roku 2006, jej členmi sú zamestnanci rôznych organizácií, ktorí sa...

Modriny na duši

17.05.2017 07:05
    Dňa 3.5. 2017 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene  zorganizovalo v spolupráci so Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene a OZ Kalmou pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských...

Seminár na tému Rozvody a rozchody rodičov a ako pomôcť rodičom aj deťom ich zvládnuť

03.04.2017 15:34
Dňa 24.02. 2017 sme sa zúčastnili seminára na tému Rozvody a rozchody rodičov a ako pomôcť rodičom aj deťom ich zvládnuť. Seminár sa uskutočnil v neziskovej organizácií Návrat v Banskej Bystrici, ktorá pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch), ale v bezpečí...
Záznamy: 11 - 20 zo 51
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>