Archív článkov

Článok v novinách- pozrite sa, kde všade nás uverejnili !!!

12.04.2016 21:41
Naša sociálna pedagogička Sylvia Tichá spolu so svojimi peer aktivistami realizovali malý výskum, pozrite sa, kde všade o ňom písali a prečítajte si, čo zistili...

Nenásilne o násilí hovoríme o právach - konferencia Nitra

10.04.2016 22:53
Nenásilne o násilí hovoríme o právach        Dňa 23.3.2016 sme sa zúčastnili Konferencie na tému „Nenásilne o násilí hovoríme o ľudských právach, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Nitre. Konferenciu organizovalo občianske združenie STORM,...

Upratovanie CENTRA PREVENCIE

10.03.2016 20:41
Kompletná rekonštrukcia starej radnice v minulom roku spočívala aj v úprave priestorov Centra pre prevenciu. Do vynovených priestorov bolo treba len vdýchnuť dušu a to sa podarilo počas jarných prázdnin našim peer – aktivistkám zo ZŠ Očová, ZŠ Jilemnického 1 a ZŠ Námestie mládeže vo...

Tablexia- hry pre deti s poruchami učenia

03.03.2016 08:44
TABLEXIA  Naše kolegyne sa minulý týždeň mali možnosť zúčastniť semináru s názvom Tablexia. Jedná sa o aplikáciu od cz.nic, ktorú možno stiahnuť do tabletu. Aktuálne je táto aplikácia v českom a slovenskom jazyku, je určená pre systémy Android, do mesiaca by však mala byť v...

Terapeutické karty

21.02.2016 18:27
TERAPEUTICKÉ KARTY   Terapeutické karty je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, arteterapii, kariérovom poradenstve a pod. Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a...

DROGY TO TEDA NIE ! - vedomostný kvíz

21.02.2016 00:00
  DROGY TO TEDA NIE !!! Dňa 12. februára 2016 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnil vedomostný kvíz zameraný na protidrogovú prevenciu „Drogy, to teda nie!“.  Kvíz bol určený pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Prebiehal v troch súťažných kolách...

Sme v novinách !!!

05.01.2016 12:08
Rozhovor s riaditeľkou/psychologičkou nášho CPPPaP PhDr. Beatou Grassl a špeciálnou pedagogičkou Mgr. Elenou Sládekovou, ako aj článok o Križovatkách šťastia nájdete vo Zvolenských novinách vydanie č. 4. https://samosprava.zvolen.sk/zvolenske-noviny.phtml?id5=24181

V. ročník BURZY SŠ dopadol na výbornú

16.12.2015 15:39
Dňa 3.12.2015 sa v priestoroch Študentského domova Ľ.Štúra na Technickej univerzite vo Zvolene, konal 5.ročník Burzy stredných škôl, ktorá je určená žiakom 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom organizovaná Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie...

DETSKÁ KONFERENCIA - KRIŽOVATKY ŽIVOTA 24.11. 2015

20.11.2015 10:29
 24. novembra 2015 sa v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen uskutočnil VII. ročník Detskej konferencie KRIŽOVATKY ŠŤASTIA. Organizátormi podujatia boli Základná škola na Námestí mládeže vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, SCVČ a SZUŠ Heuréka, Mesto Zvolen a naše Centrum...

BURZA STREDNÝCH ŠKôL 03.12. 2015

09.10.2015 10:30
V priestoroch internátu Ľ. Štúra na Študentskej ulici vo Zvolene sa dňa 03.12. 2015 od 8:00 bude konať V. ročník burzy stredných škôl. Opäť sa nám predstavia stredné školy z  okresov Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Trenčím a pod., ktoré budú prezentovať svoje...
Záznamy: 31 - 40 zo 51
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>