Burza stredných škôl 2012

06.11.2012 16:32

Dňa 6.11.2012 sa v priestoroch vysokoškolského internátu vo Zvolene na Študentskej ulici konala Burza stredných škôl.

Na tomto podujatí sa zúčastnilo 23 stredných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Kremnice, Krupiny, Piešťan, Bratislavy, Banskej Štiavnice, Hodruše-Hámrov a Žiaru nad Hronom.

 

Burza stredných škôl je podujatie, ktoré je určené žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičom, učiteľom a iným pracovníkom školských zariadení. Cieľom podujatia je podať informácie o študijných programoch, ktoré sa v školskom roku otvárajú, o profile absolventa jednotlivých odboroch, ako aj o uplatnení sa na trhu práce po ukončení štúdia.

Burza stedných škôl má veľký ohlas. Tento rok sa jej zúčastnilo okolo 500 žiakov základných škôl.

 

Aby mali spätnú väzbu aj stredné školy, vymysleli sme pre ne súťaž o naj školu, o najlepšie pripravený stánok.

Na prvom mieste sa umiestnila Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku z Bratislavy a na druhom mieste sa umiestnili dve školy s rovnakým počtom hlasov a to Stredná odborná škola drevárskazo Zvolena a Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša z Banskej Bystrice.

 

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás v roku 2013.