BURZA STREDNÝCH ŠKôL 03.12. 2015

09.10.2015 10:30

V priestoroch internátu Ľ. Štúra na Študentskej ulici vo Zvolene sa dňa 03.12. 2015 od 8:00 bude konať V. ročník burzy stredných škôl. Opäť sa nám predstavia stredné školy z  okresov Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Trenčím a pod., ktoré budú prezentovať svoje učebné odbory pre žiakov základných škôl. Tento rok sme nadviazali spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a vďaka tomu bude na tomto ročníku novinkou, že Vám svoju prácu predstavia s kľúčoví zamestnávatelia z regiónu Zvolen. Vítaní sú žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, učitelia aj rodičia. Využite príležitosť získať viac informácií možno práve o vašom budúcom štúdijnom odbore a vidieť ako sa dá uplatniť v praxi. V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Šimšálekovú (045/533 55 02).