Deň PREVENCIE 2017

07.06.2017 07:18

Deň prevencie 2017 – 3. ročník

Dni mesta Zvolen tohto roku odštartovali 26.5.2017 Dňom prevencie, na ktorom sa členovia komisie pre prevenciu pri Mestskom úrade mohli predstaviť verejnosti. Komisia prevencie pracuje pri MsÚ od roku 2006, jej členmi sú zamestnanci rôznych organizácií, ktorí sa systematicky podieľajú na aktivitách zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov v meste Zvolen a jeho okolí – či už ide o naše Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Mestskú políciu, Policajný zbor SR, centrá voľného času, školy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo viacerých zamestnancov Mestského úradu.
Tohto roku sme účastníkom ponúkali viaceré aktivity: okuliare „simulátor opitosti“, odborné  poradenstvo, „vymeň cigaretu za ovocie“ (fajčiari mohli vymeniť svoju cigaretu za zdravé ovocie a nefajčiari dostali jablko zdarma ako benefit k svojmu zdravému životnému štýlu) a krátku anketu. Peer – aktivisti z CPPPaP kládli účastníkom dve otázky: 1. Od koľkých rokov smú osoby (deti a mládež) požívať alkoholické nápoje? 2. Predavačka je povinná  odmietnuť predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako ….... (koľko) rokov? Týmito otázkami sme chceli dospelých návštevníkov aj mládež upozorniť na potrebu dodržiavať zákony platné v SR, ktoré užívanie obidvoch návykových látok rámcujú vekom 18 rokov.