Deň prevencie na zvolenskom námestí

30.05.2016 11:56Dni mesta Zvolen v dňoch 27. až 29. mája 2016 odštartovali už 2. ročníkom Dňa prevencie, kedy sa členovia komisie prevencie pri Mestskom úrade mohli predstaviť verejnosti. Komisia prevencie pracuje pri MsÚ od roku 2006, jej členmi sú zamestnanci rôznych organizácií, ktorí sa výrazne a systematicky podieľajú na preventívnych aktivitách (prevencia sociálno – patologických javov) v meste Zvolen a jeho okolí – či už ide o naše Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Mestskú políciu, Policajný zbor SR, centrá voľného času, školy, Podpolianske osvetové stredisko, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a takisto aj viacerí zamestnanci Mestského úradu. Viac foto v našej fotogalérii.