Depistážne vyšetrenia detí predškolského veku

14.01.2016 12:10


Aktuálne v mesiaci január a február 2016 prebiehajú na jednotlivých materských školách v okrese Zvolen a Krupina depistážne vyšetrenia detí predškolského veku. Jedná sa o orientačné vyšetrenie, ktorého úlohou je získať informácie o vývine dieťať okrem toho sa zameriavame na zistenie úrovne schopností, ktoré sú potrebné pre úspešný vstup do 1. ročníka základnej školy. Toto vyšetrenie  prebieha v priestoroch MŠ, ktorú dieťa navštevuje a je realizované hrovou formou. 

Výsledky tohto orientačného vyšetrenia obdržia pani učiteľky v materských školách a samozrejme ich budú prezentovať aj rodičom. Tí však majú možnosť tieto  výsledky podrobnejšie odkonzultovať s odbornými zamestnancami našej CPPPaP. 

 

Po absolvovaní depistáže ich detí si môžu dohodnúť osobné konzultácie:

 

pre okres Zvolen na čísle 045/ 533 55 02, 

termíny konzultácii budú prebiehať 8.2. - 10.2. a 16.2.-18.2. 2016 od 13:00- 17:00 

 

pre okres Krupina na čísle 045/ 551 24 93,

 termíny konzultácii budú prebiehať 10.2. - 11.2. a 16.- 17.2. 2016 od 13:00- 17:00