DETSKÁ KONFERENCIA - KRIŽOVATKY ŽIVOTA 24.11. 2015

20.11.2015 10:29

 24. novembra 2015 sa v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen uskutočnil VII. ročník Detskej konferencie KRIŽOVATKY ŠŤASTIA. Organizátormi podujatia boli Základná škola na Námestí mládeže vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, SCVČ a SZUŠ Heuréka, Mesto Zvolen a naše Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

        Na konferencii bola „vysoká koncentrácia“ :-)  našich peer – aktivistov. Peer-aktivistky zo ZŠ Jilemnického 2 vo Zvolene Kamila Urbanová, Veronika Ťažká a Radka Pivarčeková uviedli prezentáciu o speváčke  Whitney Huston, ktorej drogy zničili život. Život nás baví – o tom nás presvedčili peer – aktivisti zo ZŠ Jilemnického 1 – Martin Valentíny a Simona Výbohová. Spolupráca talentovaného Michaela Mottla zo ZŠ Hrnčiarska s peer-aktivistkami Miriam Sásovou a Natáliou Balážovou vyústila do vytvorenia zaujímavého a poučného videa o fajčení s názvom Prečo? Michaela Majerová zo ZŠ J. Alexyho spolu s dievčatami  zo záujmového útvaru Svetielko zo SCVČ HEURÉKA vytvorili prezentáciu Riziká minulosti a súčasnosti.

        Peer – aktivisti ukázali svoje nadanie aj v kultúrnom programe - Adriana Ondrisová zo ZŠ M. Rázusa zaspievala spolu so svojimi spolužiakmi – ale tiež aj na moderátorskom poste. Spolu s Natáliou Papúchovou podujatím sprevádzal aj Kristián Druga zo ZŠ Jilemnického 1.

        Viacero žiakov, ktorí v peer – programe ešte len začínajú sa zúčastnili vedomostného kvízu, ktorý bol zameraný na prevenciu kriminality a drogových závislostí.  Niektorí peer – aktivisti zo ZŠ Námestie mládeže boli pravou rukou koordinátorky Mgr. Karin Fóglovej. Sme radi, že „peeráci“ sú takíto aktívni, šikovní a nadaní.

        Naše poďakovanie patrí ale všetkým, ktorí na konferencii vystúpili alebo sa zapojili do literárnej súťaže, či prispeli na výstavu výtvarných prác, ich pedagógom, koordinátorom prevencie na školách a ďalším zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach, ktorí nás akokoľvek podporili, tiež zamestnankyniam Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra a  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ďalším partnerom a sponzorom.

        Na záver si dovolím citovať slová pani primátorky Lenky Balkovičovej: „Verím, že láska, s akou bola táto konferencia pripravená, vnikne do všetkých sŕdc prítomných školákov.“

 

                                                                                                                         Mgr. Sylvia Tichá

  

VIAC FOTO V NAŠEJ GALÉRII !!!!