DROGY TO TEDA NIE ! - vedomostný kvíz

21.02.2016 00:00

 

DROGY TO TEDA NIE !!!

Dňa 12. februára 2016 sa v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnil vedomostný kvíz zameraný na protidrogovú prevenciu „Drogy, to teda nie!“.  Kvíz bol určený pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Prebiehal v troch súťažných kolách -  literárne, všeobecné vedomosti a drogy v hudbe, pod dohľadom odbornej poroty. Jej predsedom bol inšpektor mestskej polície Jozef Michalík, členkami poroty boli Mgr. Sylvia Tichá z nášho Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Bc. Adriana Sojaková z Krajskej knižnice Ľ. Štúra. Prvé miesto obsadili žiaci ZŠ Námestie mládeže, druhé patrilo žiakom ZŠ Dominika Sáviu a na treťom mieste skončili žiaci ZŠ Jilemnického 1035/2.