Dúhové dni 2011

02.12.2011 10:15

Dúhové dni 2011

Dúha, krásna a farebná...vidno ju keď prší, a predsa vykúka slnko. Je to dúha, ktorá nepozná čiernu. Nepozná smútok, nešťastie ani sklamanie. Je tu preto, aby nám spríjemnila upršaný a nepríjemný deň strávený za oknami našich domovov.

 

Názov podujatia ,,Dúhové dni“ vymysleli žiaci základných škôl zvolenského okresu pred pätnástimi rokmi, kedy sa začala písať jeho tradícia. Počas týždňa boja proti drogám je organizovaný súťažný kvíz, a to Podpolianskym osvetovým strediskom, Mestom Zvolen a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Je zameraný na prevenciu sociálno – patologických javov - prevenciu drogových závislostí, kriminality a ekologickú výchovu. Tohtoročné Dúhové dni sa konali 23.11.2011 v Kultúrnom dome Podborová.

Už na základnej škole som mala možnosť povzbudzovať svojich spolužiakov, ktorí boli na mieste súťažiacich. Ako stredoškoláčka som dostala možnosť byť spolumoderátorkou pani Janákovej z Podpolianskeho osvetového strediska . Dúhové dni sú o vzdelávaní mládeže prostredníctvom súťaženia. Všetky základné školy z okresu Zvolen sa každoročne s radosťou zapájajú do Dúhových dní, aby svojim žiakom ukázali, že vzdelávanie nemusí byť len o sedení v laviciach a pozeraní na tabuľu. Je to deň, keď zmenia školské prostredie, oddýchnu si a na chvíľu zabojujú v iných oblastiach vedomostí s akými sa stretávajú v škole. Práve tu sa môže ukázať potenciál a záujem žiakov o témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti stále. Tri vedomostné okruhy si žiaci – súťažiaci aj diváci môžu vopred vypočuť od prednášajúcich. T.r. to boli por. Bc. Ladislav Lietava z OR policajného zboru, Ing. Paulíková zo Združenia Slatinka a Mgr. Mareková a Mgr. Matušková z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Šanca na výhru je pre všetkých súťažiacich rovnaká. Úlohou žiakov je pozorne počúvať a následne odpovedať na otázky, ktoré si vyberú. Najviac sa mi na tom páčilo, že žiaci sa nebáli zatipovať a skúsiť štastie, keď si neboli istí odpoveďou. V niektorých prípadoch pobavili nielen mňa, ale aj hľadisko a hodnotiacu porotu. Nejde tu o to, aby boli žiaci vystresovaní, a báli sa odpovedať. Ide o získanie nových, ale v mnohých prípadoch o utvrdenie a doplnenie už nadobudnutých vedomostí. Víťazi, ale aj ostatní zúčastnení sú spravodlivo ocenení zaujímavými cenami.

 

Tohto roku zvíťazili:

Na treťom mieste sa umiestnil:i ZŠ Budča a ZŠ P.Jilemníckeho 2 Zvolen

Na druhom mieste: ZŠ J. Alexyho 1 Zvolen a ZŠ Nám. Mládeže 17 Zvolen

Na prvom mieste: ZŠ Očová

 

Podujatie finančne podporili: Mesto Zvolen a Regionálne združenie Detský fond Zvolen.

 

Lenka Tichá

Peer – program CPPPaP Zvolen

Gymnázium Ľ. Štúra