EQ výchova

04.10.2018 06:27

 

 

     Naše centrum neustále pracuje na tom, aby svojim klientom poskytlo čo najpestrejšie portfólio starostlivosti. V týchto dňoch sme svoje metodiky rozšírili o EQ výchovu, o ktorej nám dňa 25.9.2018 bola viac povedať samotná autorka, klinická psychologička, Mgr. Michala Šuranová.

        Tohto sprievodcu svetom detských emócií  predstavila sadov zaujímavých pomôcok nielen pre nás ale aj pre detského klienta. EQ výchova  poskytuje priestor ako hravo a jednoducho s deťmi komunikovať o svete emócií. Pomocou knižky a hier je možné oboznámiť dospelých aj deti s prežívaním, zvládaním svojich emócií a prijať ich ako súčasť života. Ako ďalej uvádza autorka, ,,knižka prináša 25 príbehov malého opičiaka Eda, s ktorým sa dieťa predškolského veku ľahko stotožní. Príbehy sú plné veselých, ale aj náročných situácií, v ktorých Edo, jeho rodina a kamaráti zažívajú pozitívne aj negatívne emócie. V prvej kapitole sa tak dieťa zoznámi s emóciou radosti, smútku, hnevu, viny, strachu, prekvapenia, zvedavosti a znechutenia. V druhej kapitole sa učí, ako sa dajú zvládnuť negatívne emócie – hnev, smútok aj strach. V tretej kapitole zistí, v čom mu môže v živote pomôcť smútok, hnev, radosť a strach. Štvrtá kapitola deťom priblíži emócie a potreby ostatných, čím ich učí, ako môžu iným ľuďom pomôcť, aj keď mu nepovedia, čo by potrebovali. V poslednej kapitole Edo využíva všetko, čo sa v predchádzajúcich príbehoch naučil, aby nadviazal priateľstvá, aby sa vedel s ostatnými dohodnúť, a aby prekonal predsudky voči druhým. Dieťa sa tak dozvedá, ako fungujú medziľudské vzťahy a vidí, že rozdielnosť ľudí môže byť v živote veľmi prospešná.´´

       Prezentácia autorky, ktorá bola mnohokrát podnecujúca k diskusii nás okrem emocionálneho vývinu a uvedomovania si emócií viedla témou  rodičovstva a výchovy.  Pútavá prezentácia nám tak  dala viaceré podnety na premýšľanie a inšpiráciu pre  prácu do budúcna. Touto cestou jej srdečne ďakujeme.

Tím CPPPaP Zvolen

 

Mgr.Mária Kružicová,

psychologička CPPPaP Zvolen, elok.pracovisko Krupina