Konferencia Učiaca sa škola- Kritické myslenie

10.04.2018 07:16

Konferencia Učiaca sa škola – Kritické myslenie

Dňa 03.04.2018 sme sa zúčastnili Konferencie Učiaca sa školu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch v priestoroch študentského domova Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Organizátorom regionálnej vzdelávacej konferencie Učiaca sa škola bola Základná škola, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Cieľom konferencie bolo zamerať pozornosť odborníkov ako aj laickej verejnosti na oblasť kritického myslenia, predovšetkým porozumenie toho, čo je to kritické myslenie a prečo je potrebné aby ním disponoval každý z nás. Kriticky mysliaci človek nie je len pasívnym prijímateľom informácií. Na základe zaujatia vlastného stanoviska, si je kriticky mysliaci človek schopný vytvoriť o svete obraz sám, nepreberá ho od druhých. Než urobí konečné rozhodnutie, zváži všetky možné alternatívy.

Vzhľadom k dôležitosti kritického myslenia v našich životoch, je potrebné aby bolo rozvíjané už od útleho detstva a rozvíjať kritické myslenie prostredníctvom vyučovania už na základných a stredných školách. V školskom prostredí je primárne klásť dôraz na to, aby boli žiaci povzbudzovaní k otvorenosti svojej mysle, aby dokázali prepájať resp. vytvárať prepojenia medzi rôznymi oblasťami a predovšetkým aby v kvante dostupných informácií dokázali diferencovať a následne pracovať so spoľahlivými a hodnovernými informáciami.

Touto cestou ďakujeme uvedenému usporiadateľovi za pozvanie, lektorom za kvalitné vedenie, užitočný príjemne strávený čas a v neposlednom rade za množstvo informácií a inšpirácií,  z ktorých čerpáme už dnes a budeme čerpať i v našej ďalšej práci aby sme mohli naďalej spolupracovať na skvalitňovaní našich služieb.

 

Mgr. Veronika Malčeková