Križovatky šťastia – 12. ročník Detskej konferencie

24.11.2021 13:32

Záver mesiaca november  sa nesie aj v duchu otvárania viacerých vážnych tém: prevencii sociálno - patologických javov a ochrany detí pred násilím.

Obe témy sme spojili v jednej  Detskej konferencie s názvom „Križovatky šťastia“. Konferencia dala príležitosť mladým ľuďom ukázať, že sa vedia orientovať na zdravé a zmysluplné voľnočasové aktivity a odolávať nástrahám, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú. Žiaci základných škôl si pripravili veľmi zaujímavé a poučné príspevky.

V závere konferencie sme sa symbolicky pripojili k akcii „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorej cieľom je upozorniť nás všetkých na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Pretože ticho pred násilím deti neochráni...

Tohtoročná konferencia však bola trochu netradičná. Prvýkrát bola realizovaná v online priestore.

                                                                                                                    Mgr.Mariana Klimová

23.11.2021                                                                                                  Mgr.Matej Almáši, PhD.