Križovatky šťastia

09.12.2016 07:34

 

24. novembra 2016 sa v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen uskutočnil už VIII. ročník Detskej konferencie KRIŽOVATKY ŠŤASTIA. Organizátormi podujatia boli Základná škola na Námestí mládeže vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, SCVČ a SZUŠ
Heuréka, Mesto Zvolen a naše Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Na konferencii bola, tak ako každý rok, „vysoká koncentrácia“ našich peer – aktivistov. Vystúpili peer-aktivistky zo ZŠ na Námestí mládeže Lucka Čepčeková a Rebeka Jančoková, Ninka Pavlíková celú konferenciou sprevádzala slovom, pomáhali Maťo Juhaniak, aj bývalý žiak a peer – aktivista Marek Mozola. Peknú prezentáciu mala aj Julka Zliechovská zo ZŠ J. Alexyho na Sekieri, Adriana Mruškovičová zo ZŠ M.B.Fundíka zo ZŠ v Očovej prispela do literárnej súťaže, Veronika Ťažká zo ZŠ Jilemnického 1035/2 tancovala s Tanečnou školou Daniely Edlingerovej.
Naše poďakovanie patrí ale aj ostatným chlapcom a dievčatám, ktorí na konferencii vystúpili alebo sa zapojili do literárnej súťaže, či prispeli na výstavu výtvarných prác, ich pedagógom, koordinátorom prevencie na školách a ďalším zamestnancom pracujúcim v školách a školských zariadeniach, ktorí nás akokoľvek podporili, tiež zamestnankyniam Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, našej kolegyni Mgr. Sylvii Tichej, takisto všetkým spoluorganizátorom a sponzorom (spoločnosť Zvolenský – Schreiber foods Slovakia, s.r.o, DRU, a.s., STEFE Zvolen s.r.o., SOŠ hotelových služieb a obchodu, Continental).
 
Veríme, že sme aspoň malou kvapkou prispeli do „prevenčného mora“ .KRIŽOVATKY ŠŤASTIA
 
24. novembra 2016 sa v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen uskutočnil už VIII. ročník
 
Detskej konferencie KRIŽOVATKY ŠŤASTIA. Organizátormi podujatia boli Základná
 
škola na Námestí mládeže vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, SCVČ a SZUŠ
 
Heuréka, Mesto Zvolen a naše Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a
 
prevencie.
 
Na konferencii bola, tak ako každý rok, „vysoká koncentrácia“ našich peer – aktivistov.
 
Vystúpili peer-aktivistky zo ZŠ na Námestí mládeže Lucka Čepčeková a Rebeka Jančoková,
 
Ninka Pavlíková celú konferenciou sprevádzala slovom, pomáhali Maťo Juhaniak, aj bývalý
 
žiak a peer – aktivista Marek Mozola. Peknú prezentáciu mala aj Julka Zliechovská zo ZŠ J.
 
Alexyho na Sekieri, Adriana Mruškovičová zo ZŠ M.B.Fundíka zo ZŠ v Očovej prispela do
 
literárnej súťaže, Veronika Ťažká zo ZŠ Jilemnického 1035/2 tancovala s Tanečnou školou
 
Daniely Edlingerovej.
 
Naše poďakovanie patrí ale aj ostatným chlapcom a dievčatám, ktorí na konferencii vystúpili
 
alebo sa zapojili do literárnej súťaže, či prispeli na výstavu výtvarných prác, ich pedagógom,
 
koordinátorom prevencie na školách a ďalším zamestnancom pracujúcim v školách a
 
školských zariadeniach, ktorí nás akokoľvek podporili, tiež zamestnankyniam Krajskej
 
knižnice Ľudovíta Štúra, našej kolegyni Mgr. Sylvii Tichej, takisto všetkým
 
spoluorganizátorom a sponzorom (spoločnosť Zvolenský – Schreiber foods Slovakia, s.r.o,
 
DRU, a.s., STEFE Zvolen s.r.o., SOŠ hotelových služieb a obchodu, Continental).
 
Veríme, že sme aspoň malou kvapkou prispeli do „prevenčného mora“ .