Križovatky šťastia

23.11.2018 11:22

KRIŽOVATKY ŠŤASTIA UŽ PO 10 – TY KRÁT

23.11.2018 v aule ZŠ, Námestie mládeže 17 sme spolu s touto školou, CPPPaP, Mestom Zvolen a CVČ Domino realizovali v rámci  Týždňa boja proti drogám už desiaty ročník Detskej konferencie. To, ako žiaci využívajú voľný čas, čo ich trápi, čo radi robia, nám predstavili mladí Zvolenčania vo svojich prezentáciách a  vystúpeniach. Konferencia sa niesla v znamení srdca. Srdce je symbolom nielen lásky, ale aj života a zdravia. Neučme deti iba to, aby dostávali, ale hlavne dávali. Dávali radosť, dobro, šťastie. Aj Mark Twain povedal: „ Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.“

Príspevkom Hra so životom sa nám predstavila žiačka zo ZŠ, Jilemnického 1. Na gitare nám zahrali a zaspievali dievčatá zo ZŠ, sv. D. Savia pieseň Oblečme si chválu. Pozreli sme si aj staršie príspevky z rokov 2014, 2015 a zaspomínali. Videá s názvom Prečo? a Kyberšikanovanie sú aktuálne stále. Dobrá pieseň očistí srdce – Lačhigiľižužarel o jilo. Na piesne žiačok zo Špeciálnej ZŠ sme sa veľmi tešili. Zaspievali nám zmes slatinských ľudových piesní a rómsku pieseň Pašopaňori. Čo mi hokej dáva a čo mi berie? odprezentovali žiaci ZŠ, Námestie mládeže. Žiaci z „trojky“  si pripravili divadelné vystúpenie Čo mi hovorí moje vnútro? a „päťka“ odprezentovala to, čo dievčatá rady robia vo voľnom čase. 

Záver I. bloku DK ukončilo vystúpenie pedagóga Štefana Lepieša a študentky Janky Poliakovej z Konzervatória Pink Harmony. Počas prestávky si deti mohli prezrieť výstavku výtvarných prác, oboznámiť sa s knižnými publikáciami, ktoré sú venované protidrogovej tematike, vyskúšať si okuliare, ktoré navodia simuláciu opitosti a študentky zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene nám predviedli ukážky prvej pomoci, a tak si žiaci  mohli na figurínach vyskúšať masáž srdca, či umelé dýchanie.

Záver patril umeleckej agentúre Amos s hudobno-vzdelávacím motivačným  programom CESTA ŽIVOTOM, v ktorom  objasnili niektoré aspekty, ktoré formujú mladú osobnosť.

Poďakovanie patrí nielen organizátorom, ale i sponzorom konferencie: GPM voz s.r.o., Detský fond Zvolen, DRU, Zvolenský, Mesto Zvolen.

Fóglová, Tichá