Nahlás to!

05.03.2018 13:31

 Občianske združenie digiQ  v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  realizuje v roku 2018 projekt  Nahlás to!

 Cieľom  projektu je predchádzanie extrémizmu, tendencií k nemu a jeho prejavom v online  prostredí, zvyšovanie povedomia o tejto problematike ako i posilnenie odborných kapacít vo vybraných regiónoch.

 Práve pre zvyšovanie povedomia a posilnenie odborných kapacít pracovníkov s mládežou realizovalo Občianske združenie digiQ  workshop aj v  Banskobystrickom kraji dňa: 1.2.2018 pod názvom:

Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch na internete, ktorého sa zúčastnili aj naši odborní zamestnanci. Zámerom workshopu, bolo získať informácie čo je to nenávistný obsah, kedy prekračuje hranice zákona, prečo dochádza k takýmto prejavom neznášanlivosti , ako sa  šíria na internete, ale i  praktické návody pre prácu s témou a navrhnutie  minimalistických krokov prevencie.

Mgr. Mariana Klimová, sociálna pedagogička CPPPaP Zvolen