Porada špeciálnych pedagógov

10.10.2017 09:04

Porada školských špeciálnych pedagógov sa uskutočnila dňa 05.10. 2017 v budove CPPPaP Dukelských hrdinov 44. 

Poradu viedla Mgr. Sládeková Elena , ktorá podala informácie k vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP platným od 1.9. 2017. S ďalším príspevkom vystúpila Mgr. Kružicová Mária - Syndróm trávenia a psychológia. Na záver sa téme nadaných detí venovala Mgr. Ďurková Zuzana. Celé stretnutie sa viedlo v príjemnej atmosfére.