Profesijná orientácia- prihlášky

09.03.2017 06:56

Prihlášky na vyšetrenie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníkov podľa termínovníka možno zasielať do konca apríla, chceme Vás však poprosiť, aby ste tieto prihlášky zasielali skôr (do polovice apríla), pre naplánovanie presného harmonogramu testovania na jednotlivých školách.

 

Za porozumenie ďakujeme.