Sme v novinách !!!

05.01.2016 12:08

Rozhovor s riaditeľkou/psychologičkou nášho CPPPaP PhDr. Beatou Grassl a špeciálnou pedagogičkou Mgr. Elenou Sládekovou, ako aj článok o Križovatkách šťastia nájdete vo Zvolenských novinách vydanie č. 4. https://samosprava.zvolen.sk/zvolenske-noviny.phtml?id5=24181