Terapeutické karty

21.02.2016 18:27

TERAPEUTICKÉ KARTY

 

Terapeutické karty je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, arteterapii, kariérovom poradenstve a pod.

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Autorkou kariet je izraelská psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH, metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi je možné využiť pri poznávaní klienta, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je tiež v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách. 

Emočné karty napomáhajú  nadviazať kontakt s detským klientom, naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede.

 

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

 

Kurz práce s terapeutickými kartami realizoval Inštitút osobného rozvoja v Žiline dňa 13.2.2016 a zúčastnili sa ho Mgr. Sylvia Tichá a Mgr. Mariana Klimová.