Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin

08.11.2017 07:25

Rodičia pozor! Máte dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou? Práve pre vaše dieťa je určený tréning fonematického uvedomovania Eľkonin. Hravou formou môžete rozvíjať schopnosti dôležité pre úspešný nácvik čítania. Trénovať budeme aj grafomotoriku, sociálne a iné školské zručnosti.