Aktuálne voľné pracovné miesto

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Voľné pracovné miesto Pedagogický asistent 

Hľadáme pedagogických asistentov...
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dukelských hrdinov 44 960 01 Zvolen prijme do zamestnania pedagogických asistentov.
Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 138/2019 Z.z. v platnom znení.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópia dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Platové náležitosti budú uplatňované v zmysle platných právnych predpisov.
Žiadosti posielajte elektronicky na e-mail
cpppapzv.ekonom@gmail.com
Nástup možný od 1. októbra 2022 po splnení všetkých zákonných náležitostí.
Pedagogickí asistenti budú pôsobiť na základných školách okresu Zvolen a Krupina v rámci projektu z Plánu obnovy a odolnosti v pracovnom pomere na dobu určitú od 1.10.2022 do 31.8.2023.