Arteterapia

Arteterapeutický program Cesta mojou krajinou-  Skupinka pre deti s problémami so začlenením sa do kolektívu. S  deťmi navštívime a spoločne vytvoríme krajinu, ktorá postupným poznávaním poskytuje možnosť sebaprezentácie a sebauvedomenia. Deti pracujú jednotlivo na témach, ktoré im pomáhajú uvedomiť si svoje emócie a vyjadriť svoj názor. Pri skupinovej práci diela spájajú do jedného celku, čo im pomáha pri rozvíjaní schopnosti spolupráce, komunikácií, presadení sa v skupine, rozvíjaní empatie a poskytuje zážitok z bezpodmienečného prijatia skupinou.  

Hravou formou  teda rozvíjame sebauvedomovanie, schopnosti komunikácie, empatie, a vlastností ktoré sú  dôležité pre úspešné začlenenie sa v kolektíve a zvládanie sociálnych zručností. 

Určené pre: žiaci s problémami v komunikácií a fungovaním v kolektíve.

Trvanie:  10x 120 minút,

 

- v prípade potreby možnosť realizovať tento program aj individuálne !