HRV biofeedback 

HRV Biofeedback, kde skratka HRV znamená Heart Rate Variability, teda premenlivosť srdcovej frekvencie.  Podstata techniky spočíva v meraní zmien (nárastu a poklesu) srdcovej frekvencie medzi dvomi údermi srdca. HRV je prejavom aktuálneho „naladenia“ autonómneho nervového systému, teda rovnováhy či nerovnováhy jeho sympatickej a parasympatickej zložky.

Kedy je HRV biofeedback vhodný?


HRV biofeedbacku pomáha pri zlepšovaní psychickej klímy na školách a tiež pri zvládaní stresu spojeného s ADHD. Možno ho používať ako špeciálnu pomôcku pri práci s deťmi s rôznymi problémami-  úzkosť, panika, nadmerný stres, nesústredenosť a poruchy pozornosti, poruchy učenia a pod. Rovnako sa možno zamerať na školskú úspešnosť či zlepšiť schopnosť sebaregulácie.

HRV – biofeedback naučí žiakov techniky, ktoré im pomôžu dosiahnuť optimálny stav, v ktorom budú srdce

, myseľ a emócie fungovať v harmonickom a synchronizovanom stave.

 Zvýši sa tým odolnosť, energia, psychická pohoda a emočná stabilita, možnosť úspešného použitia na znižovanie strachu, stresu a úzkosti. Je zameraný na zlepšenie výkonu, pamäte a jasnosti myslenia.

 

Orientačný počet tréningov pre jednotlivé ťažkosti:

·         poruchy spánku (10-20 sedení)

·         bolesti hlavy (10-20 sedení)

·         porucha pozornosti a sústredenia ( 20 sedení)

·          poruchy učenia (40 sedení)

·         epilepsia (40-80 sedení)

·         depresia (30-60 sedení)

·          tiky (20-40 sedení)

·         príprava na skúšky (10 sedení)

Ako tréning prebieha:

Jedná sa o interaktívne hry, ktoré reagujú na stav psychickej pohody - koherencie. Hry poskytujú zábavný spôso

b ako zaujať najmä deti a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť sústredenosť a učenie, zvýšiť schopnosť sústredenia a tým tiež celkovú emočnú rovnováhu.

Počas tréningu sa na ušný lalok umiestni optický senzor, ktorý zaznamenáva prietok krvi v tejto oblasti. Následne počítač vyhodnotí zosnímané údaje a na obrazovke sa objaví informácia o aktuálnom HRV. Na základe tejto informácie sa dieťa učí ovládať tie telesné funkcie, ktoré ovládajú autonómny nervový systém. Samotné zariadenie žiadnym spôsobom priamo neovplyvňuje funkciu organizmu. Pod vedením terapeuta sa klient naučí ovládnuť a zlepšiť svoje telesné aj emocionálne reakcie, zlepšiť si HRV a zvýšiť svoj celkový výkon.

 


Pre bližšie informácie nás kontaktujte na t. č. 045 / 547 95 90