Program KUPOZ

KUPOZ je psychoterapeutická metóda, ktorá rozvíja celú osobnosť dieťaťa, zlepšuje kvalitu života a známky. Určená je predovšetkým deťom od 8 do 12 rokov, možné je však použiť ju aj u starších detí. Hlavné oblasti, ktoré sú cielene rozvíjané sú:

  • Pozornosť
  • Pohybový nepokoj
  • Pamäť
  • Príprava domácich úloh
  • Chystanie pomôcok do školy
  • Pracovné tempo


V KUPOZe sa jedná o každodennú prácu doma (aj soboty, nedele, sviatky, prázdniny) rodiča s dieťaťom, ktorá zaberie maximálne 20 minút. Úlohy sú podávané formou hry. Na konzultácie k psychológovi sa chodí podľa dohody, spravidla 1x za 2-3 týždne. Program trvá 15 týždňov.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na t. č. 045 / 547 95 90