PhDr. Mgr. Beata GRASSL
riaditeľka
045/ 547 95 90 beatagrassl@gmail.com 

Pracovisko

Dukelských hrdinov 44, 960 01 ZVOLEN

tel.: 045/5335502

e-mail: cpppapzv@gmail.com

 
PhDr. Lucia Barabášová psychologička 045/ 533 55 02 
Mgr. Elena Sládeková špeciálna pedagogička 045/ 533 55 02
Mgr. Katarína Ivaničová špeciálna pedagogička 045/ 533 55 02
Mgr. Jana Šimšáleková sociálna pedagogička 045/ 533 55 02

 

045/ 533 55 02

 

Pracovisko

Kuzmányho nábrežie 18, 960 01 ZVOLEN

tel.: 045/5479590, 

e-mail: cpppapzv@gmail.com

PhDr. Mgr. Beata Grassl

psychologička

045/ 547 95 90

Mgr. Frederika Hrnčiarová 

psychologička 045/547 95 90 

Mgr. Mária Styková

psychologička

045/ 547 95 90 

Mgr. Ivana Bocáková

psychologička 045/ 547 95 90

Mgr. Sylvia Tichá

sociálna pedagogička

045/ 547 95 90

Mgr. Mariana Klimová

sociálna pedagogička

045/ 547 95 90

Alena Viňanská

ekonomický úsek 

045/ 547 95 90

 

Pracovisko

Bočkayho námestie 1810/10, 963 01 KRUPINA

tel.: 045/5512493

e-mail: cpppapzv@gmail.com

Mgr. Mária Kružicová psychologička 045/551 24 93
Mgr. Zuzana Ivorová psychologička 045/551 24 93
Mgr. Jana Vreteničková špeciálna pedagogička 045/ 551 24 93

Pre lepšiu orientáciu : 

Aktuálne na materskej/ rodičovskej dovolenke:

Mgr. Miroslava Pramuková - psychologička

Mgr. Lucia Capáková - liečebná pedagogička

Mgr. Veronika Schmidtová - psychologička

Mgr. Petra Gajdošová - psychologička

Mgr. Jana Hossová - psychologička

Mgr. Petra Patúšová - psychologička