Zverejňovanie od 01.01. 2020

Faktúry 2020
Objednávky 2020
 

Zverejňovanie od 01.01. 2019

Faktúry 2019
 
Objednávky 2019
 
Zverejňovanie od 01.01. 2018
Faktúry 2018
 
Objednávky 2018
 
 

Zverejňovanie od 01.01. 2017

Faktúry 2017

Zverejňovanie faktury 2017.pdf (440075)

Objednávky 2017

Zverejňovanie objednávky 2017.output.pdf (473133)

 

Zverejňovanie od 01.01. 2016

Faktúry 2016

zverejnovanie_faktury 2016.docx (54521)

Objednávky 2016

zverej._objednavky 2016.docx (24284)

 

Zverejňovanie od 01.01.2015

Objednávky

Faktúry

Zm luvy

 

Zverejňovanie o  d 01.0 1.201 4 

Objed návky

Faktúry

Zmluvy