Termínovník

                                             

 

                                                              PLÁN REALIZÁCIE AKTIVÍT

 

Individuálne vyšetrenia

priebežne počas celého školského roka, prihlášky posielať najneskôr do 31.05. 2019

Adaptácie na ZŠ a SŠ

september- október 2018

Analýzy profesijnej orientácie

september- december 2018

Depistážne vyšetrenia

08.01.- 15.02. 2019

prihlášky posielať do 11.11. 2018

Vyšetrenia školskej zrelosti

február- máj 2019

prihlášky posielať do 30.04. 2019

Vyšetrenia do Aprogen tried

február- marec 2019

prihlášky posielať do 13.01. 2019

Testovanie žiakov profesionálnej orientácie

 (ZŠ, SŠ)

máj- jún 2019

prihlášky posielať do 30.04. 2019

Predčasné zaškolenie

máj 2019

prihlášky posielať do konca 30.04. 2019

Vyšetrenie do športových a jazykových tried

máj 2019

prihlášky posielať do 30.04. 2019

 

Skupinové aktivity a programy

priebežne počas školského roka

 

                                                                     TERMÍNOVNÍK

 

 

Stretnutie koordinátorov prevencie

 

18.09. 2018, február 2019, máj 2019

Šťastie po záruke

25.10.  2018

Porada špeciálnych pedagógov

27.09. 2018, 09.01. 2019, 17.04. 2019

Porada výchovných poradcov

17.10. 2018, 21.03. 2019

Týždeň boja proti drogám

21.- 24 11. 2018

Detská konferencia – Križovatky šťastia

Workshop pre učiteľov MŠ

Workshop pre učiteľov ZŠ                                                        Workshop asistent učiteľa                                                                                                     

23.11.  2018

08.04. 2019

11.04.. 2019

16.04. 2019