Termínovník

                                             

PLÁN REALIZÁCIE AKTIVÍT

Individuálne vyšetrenia

priebežne počas celého školského roka, prihlášky posielať najneskôr do 31.05. 2020

Adaptácie na ZŠ a SŠ

september - október 2019

Analýzy profesijnej orientácie

september - december 2019

Depistážne vyšetrenia

13.01.- 14.02. 2020

prihlášky posielať do 10.11. 2019

Vyšetrenia školskej zrelosti

február - máj 2020

prihlášky posielať do 30.04. 2020

Vyšetrenia do Aprogen tried

február - marec 2020

prihlášky posielať do 31.01. 2020

Testovanie žiakov profesionálnej orientácie

 (ZŠ, SŠ)

máj - jún 2020

prihlášky posielať do 30.04. 2020

Predčasné zaškolenie

máj 2020

prihlášky posielať do konca 30.04. 2020

Vyšetrenie do športových a jazykových tried

máj 2020

prihlášky posielať do 30.04. 2020

Skupinové aktivity a programy

priebežne počas školského roka

 

TERMÍNOVNÍK

 

Stretnutie koordinátorov prevencie

september 2019, február 2020, máj 2020

Šťastie po záruke

október 2019

Porada špeciálnych pedagógov

september 2019, január 2020, apríl 2020

Porada výchovných poradcov

október 2019, marec 2020

Týždeň boja proti drogám

18.- 22. 11. 2019

Detská konferencia – Križovatky šťastia

november 2019

Burza stredných škôl

12.11.2019

Workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, asistentov učiteľa pre okres Zvolen – realizácia v Konekt

Prihlášky posielať do konca októbra 2019, stretnutie podľa záujmu 3x v priebehu školského roka

Workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ a asistentov učiteľa pre okres Krupina – realizácia v elok. pracovisku Krupina

Prihlášky posielať do konca októbra 2019, stretnutie podľa záujmu 3x v priebehu školského roka