Termínovník

                                             

 

                                                              PLÁN REALIZÁCIE AKTIVÍT

 

Individuálne vyšetrenia

priebežne počas celého školského roka, prihlášky posielať najneskôr do 31.05. 2018

Adaptácie na ZŠ a SŠ

september- október 2017

Analýzy profesijnej orientácie

október- december 2017

Depistážne vyšetrenia

16.01.- 17.02. 2018

prihlášky posielať do 11.11. 2017

Vyšetrenia školskej zrelosti

február- máj 2018

prihlášky posielať do 30.04. 2018

Vyšetrenia do Aprogen tried

február- marec 2018

prihlášky posielať do 13.01. 2018

Testovanie žiakov profesionálnej orientácie

 (ZŠ, SŠ)

máj- jún 2018

prihlášky posielať do 30.04. 2018

Predčasné zaškolenie

máj 2018

prihlášky posielať do konca 30.04. 2018

Vyšetrenie do športových a jazykových tried

máj 2018

prihlášky posielať do 30.04. 2018

 

Skupinové aktivity a programy

priebežne počas školského roka

 

                                                                     TERMÍNOVNÍK

 

Stretnutie koordinátorov prevencie

20. 09. 2017

Celoslovenská konferencia o prevencii

21.-22.11 2017

Šťastie po záruke

 

Porada špeciálnych pedagógov

06.03 2018

Porada výchovných poradcov

15.11. 2017

Týždeň boja proti drogám

21.- 24 11. 2017

Detská konferencia – Križovatky šťastia

24.11. 2017

Burza stredných škôl

05.12. 2017

Stretnutie koordinátorov prevencie

február 2018, apríl 2018

Workshopy pre učiteľov MŠ

Krupina   november 2017

Workshopy pre učiteľov ZŠ

Zvolen    28.2. 2018 13:00-15:00

Workshopy pre asistentov

Zvolen     7.2. 2018 13:00-15:00

               11.4. 2018 13:00-15:00

Krupina  november-december 2017