Novinky

Pozvánka na stretnutia školských psychológov

30.04.2019 07:26

Konferencia Učiaca sa škola- Kritické myslenie

10.04.2018 07:16
Konferencia Učiaca sa škola – Kritické myslenie Dňa 03.04.2018 sme sa zúčastnili Konferencie Učiaca sa školu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch v priestoroch študentského domova Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Organizátorom regionálnej vzdelávacej konferencie Učiaca sa škola bola Základná...

Nahlás to!

05.03.2018 13:31
 Občianske združenie digiQ  v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  realizuje v roku 2018 projekt  Nahlás to!  Cieľom  projektu je predchádzanie extrémizmu, tendencií k nemu a jeho prejavom v online  prostredí,...

Kurz práce s terapeutickými kartami

26.02.2018 13:25
KURZ TERAPEUTICKÉ KARTY – ŽARNOVICA 16.02.2018   Dňa 16.02.2018 sme sa v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žarnovici zúčastnili kurzu Terapeutické karty, ktorý zastrešuje Inštitút osobnostného rozvoja. Dvanástich účastníkov kurzu sprevádzala...

Máte nadaného predškoláka?

05.02.2018 10:32
Milí rodičia!   Pred nástupom do školy Vášho dieťaťa určite zvažujete vhodný typ školy. Ak sa Vám zdá, že Vaše dieťa má prejavy intelektového nadania (popísané nižšie), máte možnosť zvoliť vzdelávanie v triede pre nadané deti, alebo vzdelávanie formou individuálneho začlenenia...

Drogy to teda nie!

05.02.2018 09:54

Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin

08.11.2017 07:25
Rodičia pozor! Máte dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou? Práve pre vaše dieťa je určený tréning fonematického uvedomovania Eľkonin. Hravou formou môžete rozvíjať schopnosti dôležité pre úspešný nácvik čítania. Trénovať budeme aj grafomotoriku, sociálne a iné školské zručnosti. 

Burza STREDOŠKOLÁK

03.11.2017 07:15
burza SŠ 2017.pdf (213351)

Klub "do pohody" pre deti s problémami v správaní, komunikácií a interpersonálnych vzťahoch

30.10.2017 12:39
Klub do pohody.doc (56832)

Odborná konferencia SPOLU O PREVENCII- 21.- 22.november 2017

19.10.2017 22:24
1 | 2 >>