Novinky

Nahlás to!

05.03.2018 13:31
 Občianske združenie digiQ  v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  realizuje v roku 2018 projekt  Nahlás to!  Cieľom  projektu je predchádzanie extrémizmu, tendencií k nemu a jeho prejavom v online  prostredí,...

Kurz práce s terapeutickými kartami

26.02.2018 13:25
KURZ TERAPEUTICKÉ KARTY – ŽARNOVICA 16.02.2018   Dňa 16.02.2018 sme sa v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žarnovici zúčastnili kurzu Terapeutické karty, ktorý zastrešuje Inštitút osobnostného rozvoja. Dvanástich účastníkov kurzu sprevádzala...

Máte nadaného predškoláka?

05.02.2018 10:32
Milí rodičia!   Pred nástupom do školy Vášho dieťaťa určite zvažujete vhodný typ školy. Ak sa Vám zdá, že Vaše dieťa má prejavy intelektového nadania (popísané nižšie), máte možnosť zvoliť vzdelávanie v triede pre nadané deti, alebo vzdelávanie formou individuálneho začlenenia...

Drogy to teda nie!

05.02.2018 09:54

Tréning fonematického uvedomovania Eľkonin

08.11.2017 07:25
Rodičia pozor! Máte dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou? Práve pre vaše dieťa je určený tréning fonematického uvedomovania Eľkonin. Hravou formou môžete rozvíjať schopnosti dôležité pre úspešný nácvik čítania. Trénovať budeme aj grafomotoriku, sociálne a iné školské zručnosti. 

Burza STREDOŠKOLÁK

03.11.2017 07:15
burza SŠ 2017.pdf (213351)

Klub "do pohody" pre deti s problémami v správaní, komunikácií a interpersonálnych vzťahoch

30.10.2017 12:39
Klub do pohody.doc (56832)

Odborná konferencia SPOLU O PREVENCII- 21.- 22.november 2017

19.10.2017 22:24

PROJEKT - V bezpečí o bezpečí !!!

26.01.2017 08:54
1.1.2017 sme začali realizovať projekt V bezpečí o bezpečí – pridáte sa k nám?, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.   Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie manuálu o bezpečnosti a bezpečí detí –...

Systemický rozhovor- vzdelávanie

21.11.2016 07:25
V dňoch 9.11. a 10.11. 2016 sme sa zúčastnili na vzdelávaní s názvom „Systemický rozhovor“. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili najmä odborní zamestnanci z Centier...
1 | 2 >>