Udalosti

Workshop Kooperatívne riešenie konfliktov

06.03.2020 07:38
    Komenského inštitút  Bratislava prostredníctvom Živica Zvolen zorganizoval 20.2.2020 workshop : Kooperatívne riešenie konfliktov pod vedením Mgr.Silvie Oleníkovej, ktorého sme sa zúčastnili.     Pre vyrovnávanie sa s konfliktnou situáciou je...

Riadené aktívne učenie

19.02.2020 14:39
Vo štvrtok 6.2.2020 sa naše centrum zúčastnilo na vzdelávaní, obsahom ktorého bolo oboznámenie sa s prvkami riadeného aktívneho učenia. Vzdelávaním nás sprevádzali Zuzana Berová a Peter Bero, ktorí sa téme venujú už dlhé roky. Pútavo nás previedli ,,alternatívnym,, spôsobom vedenia hodiny. ...

Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození 2019

13.11.2019 14:39
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR organizoval    medzinárodnú odbornú konferenciu Dieťa v ohrození 2019 v dňoch 7. - 8.11.2019 v Bratislave - DIEŤA V OHROZENÍ „...aby pomoc prišla včas!“ . Ďakujem za možnosť,...

Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka

04.11.2019 18:18
V septembri sme si rozšírili obzory o dva veľmi zaujímavé programy. Prvým z nich je program Zippyho kamaráti. Ide o program emocionálneho a sociálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností pre deti vo veku 5-7 rokov. Program pozostáva zo 6 modulov, pričom každý je...

Neformálne kariérne poradenstvo

04.11.2019 18:15
Posledný  slnečný októbrový víkend sme ukončili vzdelávanie v Osrblí na tému neformálne kariérne poradenstvo. Môžeme povedať, že sme víkend prežili produktívne a odnášame si množstvo užitočných informácií a aktivít, ktoré môžeme využiť pri práci s mládežou, ktorá potrebuje poradiť pri výbere...

Multidisciplinárne vzdelávanie na tému SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ

04.11.2019 18:14
Dňa 12.09.2019 sme sa zúčastnili multidisciplinárneho vzdelávania na tému SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ pod záštitou ÚPSVaR Zvolen v súvislosti s implementáciou Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím", plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a podpory spolupráce a...

WELCOME IDEA - INTERAKTÍVNY DIGITÁLNY EDUKATÍVNY ASISTENT

04.11.2019 18:13
Dňa 23.októbra 2019 sa za CPPPaP Zvolen  zúčastnila Mgr.Ivana Prešinská, PhD. vzdelávania v rámci Metodiky pre prácu s deťmi so ŠVVP v predškolskom vzdelávaní, ktoré organizoval VÚDPaP v Bratislave. Publikácia je určená pedagógom materských škôl, ktorí hľadajú nové inšpirácie pre prácu s...

Rokovanie s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ

04.11.2019 18:12
24.10.2019 sme mali spoločné pracovné rokovanie s výchovnými poradcami základných aj stredných škôl okresu Zvolen aj Krupina. Hosťami boli PhDr.Marcel Pecník, SSOŠ technická Žiar nad Hronom a téma bola aj o technickom lýceu, aj o zmyslu plnom a funkčnom duálnom vzdelávaní.  Pozvanie...

ALKP- Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

10.10.2019 11:16
Dňa 7.októbra 2019 sme mohli byť aj my súčasťou konferencie s témou Šťastie v Banskej Bystrici, ktorá bola pretkaná človečinou a odbornosťou. Ďakujeme asociácii lektorov a kariérnych poradcov :)  Beata Grassl, Sylvia Tichá, Jana Vreteničková, Jana Šimšáleková

„Drogy, to teda nie!“

19.03.2019 10:00
Dňa 26. februára 2019 sa v študovni Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ôsmich ročníkov základných škôl. Spoluorganizátormi podujatia boli : Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Zvolen, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo...
1 | 2 | 3 | 4 >>