Udalosti

„Drogy, to teda nie!“

19.03.2019 10:00
Dňa 26. februára 2019 sa v študovni Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov ôsmich ročníkov základných škôl. Spoluorganizátormi podujatia boli : Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Zvolen, Mestská polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo...

Križovatky šťastia

23.11.2018 11:22
KRIŽOVATKY ŠŤASTIA UŽ PO 10 – TY KRÁT 23.11.2018 v aule ZŠ, Námestie mládeže 17 sme spolu s touto školou, CPPPaP, Mestom Zvolen a CVČ Domino realizovali v rámci  Týždňa boja proti drogám už desiaty ročník Detskej konferencie. To, ako žiaci využívajú voľný čas, čo ich trápi,...

EQ výchova

04.10.2018 06:27
         Naše centrum neustále pracuje na tom, aby svojim klientom poskytlo čo najpestrejšie portfólio starostlivosti. V týchto dňoch sme svoje metodiky rozšírili o EQ výchovu, o ktorej nám dňa 25.9.2018 bola viac povedať samotná autorka, klinická...

Konferencia "SPOLU O PREVENCII"

03.11.2017 08:04
Konferencia „Spolu o prevencii“ 21.11.-22.11. 2017   Človek sa ženie vpred – bez zmyslu, bez cieľa, a len čo sa skončí deň, prirýchlo umiera. Skôr než by uvidel ovocie šťastia, zaseje v živote poľného chrastia, zlému sa priúča, na dobré zabúda, a než sa spamätá, zo síl mu...

Porada špeciálnych pedagógov

10.10.2017 09:04
Porada školských špeciálnych pedagógov sa uskutočnila dňa 05.10. 2017 v budove CPPPaP Dukelských hrdinov 44.  Poradu viedla Mgr. Sládeková Elena , ktorá podala informácie k vzdelávacím programom pre žiakov so ŠVVP platným od 1.9. 2017. S ďalším príspevkom vystúpila Mgr. Kružicová...

Deň PREVENCIE 2017

07.06.2017 07:18
Deň prevencie 2017 – 3. ročník Dni mesta Zvolen tohto roku odštartovali 26.5.2017 Dňom prevencie, na ktorom sa členovia komisie pre prevenciu pri Mestskom úrade mohli predstaviť verejnosti. Komisia prevencie pracuje pri MsÚ od roku 2006, jej členmi sú zamestnanci rôznych organizácií, ktorí sa...

Modriny na duši

17.05.2017 07:05
    Dňa 3.5. 2017 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene  zorganizovalo v spolupráci so Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene a OZ Kalmou pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, odborných zamestnancov škôl a školských...

Seminár na tému Rozvody a rozchody rodičov a ako pomôcť rodičom aj deťom ich zvládnuť

03.04.2017 15:34
Dňa 24.02. 2017 sme sa zúčastnili seminára na tému Rozvody a rozchody rodičov a ako pomôcť rodičom aj deťom ich zvládnuť. Seminár sa uskutočnil v neziskovej organizácií Návrat v Banskej Bystrici, ktorá pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch), ale v bezpečí...

Vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ 16.03. 2017 a pre žiakov SŠ 22.03. 2017 - Drogy to teda nie !

30.03.2017 07:35
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa 16.marca 2017 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov základných škôl. „Drogy, to teda nie!“ je  protidrogová prevencia a je  dôležitá a potrebná v živote mladých ľudí. Kvíz prebiehal v štyroch...

Príprava peer - aktivistov na aktivity počas Týždňa boja proti drogám

09.01.2017 15:27
Príprava peer - aktivistov na aktivity počas Týždňa boja proti drogám je názov rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Protidrogová prevencia 2016“, ktorý realizovalo Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie od júla do decembra...
1 | 2 | 3 >>