Deň otvorených dverí

28.09.2011 00:00

KONZULTAČNÝ DEŇ   -  DEŇ OTVORENEJ PORADNE.

Deň otvorených dverí v poradni sa koná 1/4 ročne a je to deň, kedy majú príležitosť prísť k nám ľudia s akýmkoľvek problémom týkajúcich sa ich detí alebo aj samotné deti, žiaci  alebo stredoškoláci.
Tiež je to deň kedy majú možnosť pedagógovia, špeciálni pedagógovia zo ZŠ a SŠ konzultovať s nami problémových žiakov alebo žiakov so ŠVVP napr. odporučenia na ich hodnotenie výsledkov v škole alebo hodnotenie ich správania.

Termíny sme prispôsobili tak, aby boli v čase pred klasifikačnými poradami, kedy sa najviac hovorí o hodnotení žiakov.

Všetci zamestnanci poradne sú v tento deň v čase od 13.00 do 17.00 pripravení konzultovať s učiteľmi, rodičmi ale aj o samotnými deťmi o problémoch v škole alebo doma.

termíny: 

8.11.2011, 10.1.2012, 12.4.2012, 5.6.2012