Depistáže v MŠ 2012

16.10.2012 13:24
 

Termíny depistáží 2012

 
     
 

Názov a adresa školy

Depistážne vyšetrenia

 

MŠ Hrnčiarska 2063/2

1.október

   

3.október

 

MŠ J.Bánika 1733/41

26.09.12

 

MŠ Bystrický rad 2485/41

04.10.12

     
 

MŠ súkr. M.M.Hodžová1186/5

09.10.12

 

MŠ súkr.Okružná 2471/131

04.10.12

 

MŠ Prachatická 2421/45

05.10.12

 

MŠ Tehelná 2549/5

08.10.12

 

MŠ Voljanského 491/3

11.10.12

 

MŠ Ľ.Fullu1689/43

12.10.12

   

26.10.12

 

MŠ Babina Dolná 105

KRUPINA

 

MŠ Budča Lhenická 34

18.10.12

 

ZŠaMŠ Dobrá Niva 8.marca 317/7

18.10.12

 

ZŠ aMŠ Kováčová Trávniky 380/13

27.09.12

 

MŠ Sása 119

23.10.12

 

ZŠ aMŠ Očová J.Palárika 454/2

22.10.12

 

ZŠaMŠ Pliešovce Ľ.Štúra 403/2

23.10.12

     
 

ZŠaMŠ Sielnica 15

18.10.12

 

MŠ Sliač Piioonierska 351/12

08.10.12

 

MŠ Sliač J.Cikkera 651/2

22.10.12

 

MŠ Turová 70

15.10.12

 

MŠ Železná Breznica 181

15.10.12

 

MŠsúkr.Hurbanova 15 Slniečko

23.10.12

 

MŠ Lieskovec Ul.Nová 2912/2

25.10.12

     
 

MŠ Veľká Lúka MDD 131/17

24.10.12

 

MŠ Centrum 2496/29

09.10.12

   

10.10.12

 

MŠ Ul.1.mája 161/1

19.10.12

 

MŠ Imatra 2548/8

29.10.12

 

MŠ M.Malinovského 1985/41

15.10.12

 

MŠ Dubové 82

18.10.12

 

ZŠaMŠ Z.Slatina

16.10. ,urobiť len skup.vyš.

   

30.10. individuálky

 

ZŠ Motýlik

24.10.12