Kurz práce s terapeutickými kartami

26.02.2018 13:25

KURZ TERAPEUTICKÉ KARTY – ŽARNOVICA 16.02.2018

 

Dňa 16.02.2018 sme sa v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žarnovici zúčastnili kurzu Terapeutické karty, ktorý zastrešuje Inštitút osobnostného rozvoja. Dvanástich účastníkov kurzu sprevádzala lektorka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., ktorá účastníkov oboznámila s prácou s kartami COPE, More emócií a kariet s príbehmi.

 

Karty COPE uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácií, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové zdroje založené na komunikačnom štýle a v podporujú hojenie.  Karty more emócií pomáhajú pri nadväzovaní vzťahu s detským klientom, učia deti identifikovať vlastné emócie ako aj emócie iných. Karty s príbehmi pomáhajú v poznávaní klienta, jeho procesu, formulovaní zákazky, zvládania životných prekážok atď.  

 

Počas celého kurzu bola prítomná veľmi príjemná atmosféra, humor, podnety k zamysleniu, prijatie... Odchádzali sme s množstvom inšpirácie, námetmi pre prácu s klientmi, oboznámení novými technikami, ako aj kontaktom na milých ľudí z odboru, dovolím si povedať nadšencov, ktorí sa radi vzdelávajú ale predovšetkým, majú radi svoju prácu.  

 Mgr. Veronika Malčeková