Nenásilne o násilí hovoríme o právach - konferencia Nitra

10.04.2016 22:53

Nenásilne o násilí hovoríme o právach

 

     Dňa 23.3.2016 sme sa zúčastnili Konferencie na tému „Nenásilne o násilí hovoríme o ľudských právach, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Nitre. Konferenciu organizovalo občianske združenie STORM, nezisková organizácia Budúcnosť, Centrum Slniečko n. o. v spolupráci s mestským úradom v Nitre, v rámci dobrej vzájomnej spolupráce v danom kraji. Konferencia pozostávala z hlavných prednášok a následne na to v popoludňajších hodinách prebiehali workshopy k danej téme.

 

 

 

 

 

 

Na hlavných prednáškach vystúpili so svojimi príspevkami:

Domáce násilie a trestná činnosť s tým spojená doc.JUDr. Lucia Kurilovská,PhD.

 Pracuje v súčasnosti ako generálny štátny radca ministra spravodlivosti SR. Jej pripravená prezentácia poukázala na rôzne formy a druhy trestnej činnosti spojenej s domácim násilím.

Premeny agresie z vnútornej na vonkajšiu u klientov resocializačných stredísk MUDr. Ľubomír Gábriš.

Je riaditeľom resocializačné strediska Komunita ľudovítov n.o.kde sa stretávajú s rôznymi druhmi závislostí mladých ľudí a j venujú sa  problematike transformácie agresie z vnútornej na vonkajšiu.

Prejavy násilia v školskom prostredí Mgr. Oľga Bindasová

V súčasnosti pracuje v Kancelárii verejného ochrancu práv. Predstavila závery prieskumu riešenia násilia u mladých ľudí, porovnávaním dvoch reedukačných zariadení.  

     Workshopy boli zamerané na ľudské práva a na domáce násilie. V určený čas prebiehali workshopy súčasne. Zúčastnili sme sa dvoch – Ľudské práva v Cirkuse – nízkoprahový klub pre deti a mládež v meste Nitra a Modriny na duši – metodický film.Náš výber workshopu sa orientova na deti.

Ľ

Modriny na duši – riaditeľka centra Slniečko, n.o. Mgr. Mariana Kováčová nám predstavila jedinečný metodický film ako postupovať pri prípadoch sexuálneho zneužívania detí. Ako by sa mal zachovať učiteľ pri podozrení a následne postupovať sociálny pracovník  pri výsluchu dieťaťa.   

  Ľudské práva v cirkuse – Mgr. Pavol Ščasný pracuje ako  poradca v združení STORM. Predstavil nám skupinové aktivity, ktoré sme si aj vyskúšali. Boli zamerané na ľudské práva ako je rasizmus, extrémistické hnutia, xenofóbia.