Tablexia- hry pre deti s poruchami učenia

03.03.2016 08:44

TABLEXIA

 Naše kolegyne sa minulý týždeň mali možnosť zúčastniť semináru s názvom Tablexia. Jedná sa o aplikáciu od cz.nic, ktorú možno stiahnuť do tabletu. Aktuálne je táto aplikácia v českom a slovenskom jazyku, je určená pre systémy Android, do mesiaca by však mala byť v ponuke aj aktualizovaná verzia + verzia pre systém iOS. Aplikáciu možno stiahnuť úplne zdarma.

Tablexia slúži na rozvoj jednotlivých oslabených oblastí u detí s vývinovými poruchami učenia, ale aj s poruchami pozornosti či rôznymi čiastkovými oslabeniami. Rozvíjanie jednotlivých schopností prebieha formou hry. Cvičenia sú zamerané na jednu ústrednú tému, detektívnu tému. Dieťa je detektív, ktorý rieši situácie a zbiera poháre či ocenenia za úspechy, ktoré dosiahne v jednotlivých cvičeniach. Aplikácia má tri stupne obtiažnosti a je určená najmä pre deti vo veku 11-15 rokov. Dokážu sa s ňou zabaviť ale aj dospelí, a rovnako aj šikovní žiaci prvého stupňa. Okrem šiestich hier zameraných na rozvoj oblastí ako zraková pamäť, pozornosť, pracovné tempo, sluchové rozlišovanie, priestorová predstavivosť či serialita.  Sieň slávy, je miesto, kde si môže malý detektív pozrieť, aké ocenenia sa mu podarilo počas hrania dosiahnuť. V hre sa nachádza aj miestnosť so štatistikami, kde možno sledovať úspechy, ale aj zistiť, ktoré oblasti je potrebné dotrénovať. Súčasťou je aj encyklopédia, v ktorej si dieťa môže pre neho pochopiteľným spôsobom prečítať niečo o poruchách učenia a iných pojmoch. Výhodou je, že všetky texte v tejto aplikácii sú nahrané, takže možno čítať a zároveň daný text aj počúvať.

 

Malým detektívom prajeme veľa šťastia pri chytaní zlodejov !!!