V. ročník BURZY SŠ dopadol na výbornú

16.12.2015 15:39

Dňa 3.12.2015 sa v priestoroch Študentského domova Ľ.Štúra na Technickej univerzite vo Zvolene, konal 5.ročník Burzy stredných škôl, ktorá je určená žiakom 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom organizovaná Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Zvolen.V tento deň sa prezentovalo 26 stredných škôl, ktoré predstavili učebné odbory, ktoré ponúkajú pre svojich študentov. Počas prezentácii mohli poukázať aj na rozdielne predmety a prax stredných škôl s rovnakým alebo podobným zameraním. Niektoré školy si pripravili aj konkrétne výstupy svojich žiackych prác, ako napríklad simulátor dopravnej nehody z SPŠ Dopravnej zo Zvolena alebo ukážku vábenia zveri a slávnostných fanfár, ktoré predviedli študenti Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice. Taktiež sme mali možnosť vidieť rôzne umelecké diela z látky, kovu, papiera, dreva, laserovú strelnicu a návštevníci mohli vyskúšať jedlá, nápoje a koláče, ktoré pre nás pripravili  študenti hotelových akadémii a stredných odborných škôl hotelových služieb a obchodu.

V spolupráci z ÚPSVaR vo Zvolene sa mohli odprezentovať aj zamestnávatelia zo Zvolena. Zástupcu tu mal Continental a spoločnosť DRU.

Veľkú radosť sme mali z účasti rodičov, ktorí aj na takýchto podujatiach môžu vidieť úroveň a vystupovanie strednej školy, ktorú spoločne s dieťaťom vybrali.

Veríme, že aj vďaka Burze stredných škôl si žiaci vyberú tú správnu školu pre svoje budúce profesijné zameranie. Držíme im palce a tešíme sa opäť o rok.

Mgr.Jana Šimšáleková, CPPPaP Zvolen, koordinátorka Burzy stredných škôl.

   

VIAC FOTIEK V NAŠEJ GALÉRII !!!