40 rokov CPPPaP vo Zvolene

 

AKTUÁLNE OZNAMY

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK "STAVEBNÉ PRÁCE"

1. OSTRA Výzva na predk ponúk ZsNH_CPPPaP Zvolen (1).pdf (366883)

2. OSTRA Priloha_ZoD (1).rtf (412719)

3. Nenaceneny vykaz vymer - Obnova CPPPaP Zvolen - Dukelských zadanie.xlsx (271111)

4. Vysvetlivky: 

     Projektová dokumentácia a stavebné povolenie bude zaslané na vyžiadanie na adrese: office@calculus.sk

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tablexia- hry pre deti s poruchami učenia

Pre viac info stačí kliknúť !