Informácie pre rodičov

Čiastočná obnova odbornej činnosti s klientmi individuálnou formou.

Vážení klienti, od pondelka 18.05.2020 čiastočne obnovujeme našu odbornú činnosť s klientmi individuálnou formou.  Tešíme sa na Vás:)  Tím CPPPaP Zvolen.

Aktuálne usmernenie k zápisom

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Zápisy do prvého ročníka ZŠ v období pandémie

Každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2020 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sú povinní ho zapísať do základnej...

1 | 2 >>

Kontaktujte nás

Informácie pre školy

Prijímacie skúšky na SŠ

29.04.2020 12:45
informácia MŠVVŠ SR k PS.pdf (190322) rozhodnutie _prijímačky_27_4 (final).pdf (475703)

Vážení pedagógovia! Sme tu pre Vás. Tím CPPPaP Zvolen.

17.04.2020 09:02
1 | 2 | 3 >>

Novinky

Nová adresa elokovaného pracoviska CPPPaP v Krupine

02.12.2019 21:07
Ku koncu kalendárneho roka čaká naše elokované pracovisko v Krupine zásadná, no veľmi príjemná zmena. Od dňa 16.12.2019 vás, milí rodičia, riaditelia, učitelia, budeme vítať na novej adrese. Naše...

Detská konferencia Križovatky šťastia a bubnovačkaaa

21.11.2019 13:37
Jedenásty ročník výnimočnej Detskej konferencie Križovatky šťastia je za nami. Tohto roku sa ZŠ Námestie mládeže v spolupráci s CPPPaP Zvolen, CVČ Domino, ÚPSVaR a Mestu Zvolen podarilo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Udalosti

Workshop Kooperatívne riešenie konfliktov

06.03.2020 07:38
    Komenského inštitút  Bratislava prostredníctvom Živica Zvolen zorganizoval 20.2.2020 workshop : Kooperatívne riešenie konfliktov pod vedením Mgr.Silvie Oleníkovej,...

Riadené aktívne učenie

19.02.2020 14:39
Vo štvrtok 6.2.2020 sa naše centrum zúčastnilo na vzdelávaní, obsahom ktorého bolo oboznámenie sa s prvkami riadeného aktívneho učenia. Vzdelávaním nás sprevádzali Zuzana Berová a Peter Bero, ktorí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>